Menu Zavřeno

Aktuálně

Zastupitelstvo města výtah z některých bodů

XIV. zasedání ZmP 27.02. 2020

XIV. zasedání ZmP 27.02. 2020

3) dopad novely zákona “o drahách” na veřejnou zeleň v Pardubicích
Nemělo by se nic stát a nemusíme se vůbec bát z důvodu zeleně.

4) Terminál Univerzita
Kritika na přípravu Terminálu Univerzita pro Terminál. Spíše se jedná o rekonstrukci stávajících zastávek za účelem získání dotace.
Bude se prověřovat možnost přechodu u zastávek.

5) Jednací řád ZmP
Bohužel na žádost, abychom dostali vysvětlení proč dochází k změně jednacího řádu. Detailní vysvětlení nám bylo odmítnuto a bylo nám doporučeno se objednat u předkladatele, v tomto případě u pana primátora a rád nám to vysvětlí. Příště můžeme už klidně můžeme zrušit zastupitelstva.

7) Ve Svítkově vzniknou nové ulice a to: ulice Františka Hladěny, ulice Ladislava Živného, ulice Karla Mikuláška, ulice Miloslava Špinky. Všichni jsou spojováni s plochodrážním stadionem ve Svítkově.

12) Bylo odhlasováno poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 300 000 Kč. V případě nesplacení se stane Atletický klub - AC Pardubice dlužníkem vůči městu a nebude mít nárok na dotaci. To pro náměstka Rychteckého je dostatečné, aby to zastupitelé podpořili.

9) Změna rozpočtu.
Kritika umístění psího útulku do průmyslové oblasti v Čivicích se jeví za nešťastné z hlediska hluku a vzdálenosti z centra pro případné dobrovolníky je to velmi nešťastné.

18) Diskuse
Olga Kudrnová - poukazuje na nečinnost politiků a hlavně pana primátora, který podporuje využití uhlí pro výrobu el. energie. Vyzývá vedení města, aby vyhlásilo stav klimatické nouze. Neudělení výjimky el. Chvaletice.

Petr Makrlík - narovnání dotací za rok 2019 a 2020 na TK Východočeská sportovní. Kritika současných systémů dotací.

Jakub Kutílek - aktivnější činnost k ochraně prostředí, zelené střechy….

Petr Makrlík - MŠ Korálek kritika veřejného stravování, porušení GDPR,

Vít Ulrych - reagoval na pana Makrlíka, že výsledky basketbalového klubu byly velmi dobré.

Libor Coufal - narovnání dotací ve sportu, informace o sportovním areálu Slovany,

Jakub Rychtecký - reagoval na MŠ Korálek že je nyní již vše v pořádku

František Brendl - info: problematika AVE spalovna odpadů, park na Špici od roku 2021, prosím o doplnění gescí náměstka Nadrchala, pořádek v centru města,

Milan Košař - rekonstrukce radnice a jaká je konečná cena, kritika stropu společenského sálu - zatím provizorní řešení a bude dořešeno, kde je obří hlava zubra - zubr se na radnici již nevrátí a hledá se kam s ním

Karel Haas - kdy budou XX. změny UP - cca květen , SK Neumanna - většinový vlastník předložil řešení a komise jednohlasně doporučuje územní studii přepracovat, areál bývalého lihovaru a jak bude řešena doprava - město ještě neviděl návrh od investora

Matěj Slanař - kladné hodnocení informativních zpráv, kameny zmizelých, investiční plán co chceme od kraje či státu

Martin Kolovratník - potvrdil, že se o sportovní areál TK VČ se starají dobře,

František Brendl - Cinema Time a neuhrazené faktury a jestli bychom nemohli pomoci subdodavatelům, kterým tato firma dluží.

Petr Klimpl - EBA ztráta i provozní není malá a jsou tam návrhy jak dál, navrhl k tomuto bodu uspořádat seminář zastupitelů k tomuto bodu

Tomáš Pelikán -16.5. den otevřených dveří v dopravním podniku

Lenka Španihelová - vyzývá zástupce města a pana Makrlíka, aby se pomocí mediátora pokusili dojít ke smíru

Petr Makrlík - chtěl dle 106 dotace za basketbal, hokej, veslování, orientační běh

Jakub Rychtecký - na dotaci není právní nárok, 106 a její podání není panem Makrlíkem správně podán, pro mediaci není prostor z hlediska rovného přístupu,

13) Návrh na odvodu penále za porušení rozpočtové kázně
František Brendl - nerovný přístup k žadatelům, dle pana náměstka je důležitější správnost vyúčtování, než neúmyslné špatné vyúčtování

Další body probíhaly již v rychlém sledu

Zastupitelé Pardubáci společně